Pianonviritys.fi
Ystävällistä palvelua vuodesta 2005!
Piano+10.jpg

Pianonvirittäjän blogi

Ajatuksia äänestä

 

Tässä blogissa käsitellään mielenkiintoisia pianoihin, vireeseen ja ääneen liittyviä aiheita. Aiheina ovat olleet mm. vireen tasoon, vireen pysyvyyteen ja pianonvirityksen laatuun liittyvät asiat. Löydät täältä myös mielenkiintoisen vertailun akustisen ja digipianon välillä. Kumpi voittaa?

 
Mikä viretaso? 440Hz, 442Hz vai jokin muu?

Historiallisesti vireen taso on elänyt paljon ajasta ja paikasta riippuen. Esimerkiksi Barokin aikaan 1600-luvulla yksi yleinen viretaso yksiviivaiselle A-sävelelle oli 415Hz. Yleistäen voi sanoa, että vireen taso on pyrkinyt nousemaan vuosisadasta toiseen, ja jokaisella viretasolla on ollut perusteensa ja puolestapuhujansa.

Read More
Hiekkakakkuja

Vire on monimutkainen rakennelma, josta ei koskaan voi tehdä absoluuttisen kestävää. Päinvastoin. Vire on absoluuttisen muuttuva! Toki kaikki on suhteellista ja se, miten virettä arvioidaan, riippuu mm. henkilön kuulokyvystä ja ennen kaikkea siitä, missä kontekstissa virettä arvoidaan. Mutta alan ammattilaiselle vireen muutos on aina selvästi kuultavissa jo varsin piankin virityksen jälkeen.

Read More
Piano vs. Digipiano

Piano on käsittämättömän hienostunut soitin, joka on soittajalle toisaalta varsin helposti lähestyttävä, mutta samalla tavattoman vaativa. Jos haluat oppia hallitsemaan vivahteikkaan pianonsoittotaidon, ei oikotietä onneen ole. Harjoitus tekee mestarin. Digipianolla kehitetty soittotekniikka mahdollistaa tiettyyn pisteeseen asti useita asioita myös pianolla soitettaessa, mutta rajat tulevat nopeasti vastaan ohjelmiston vaatimustason kasvaessa.

Read More
Pianonvirittäjien valtuutukset

Pianonvirittäjä opiskelee systemaattisesti kolme vuotta pianonviritystä, suorittaa lukemattomia valvottuja testejä, joista saa arvosanat ja lopuksi suorittaa vielä ammatillisen työnäytteen. Tämä herättää kysymyksen: Miksi tämän lisäksi pitäisi olla erikseen vielä pianokaupan tai yhdistyksen valtuutus toimia ammatissa? Eikö kokonaisuuden kannalta olisi yksinkertaisempaa ja läpinäkyvämpää, jos pianonvirittäjien ammatillinen tutkinto, joka on joka tapauksessa ammattitaidon kulmakivi, olisi sidottu jollain tavalla näihin muihin valtuutuksiin tiiviimmin? Miten? Sen pohdinta voisi olla mielenkiintoista.

Read More
Pianonvirityksen laatu ja takuu

Asiakkaalle on tärkeää tehdä selväksi, mitä pianolta voi milläkin työmäärällä odottaa. Tämä johtuu siitä, että normaalikuntoisella laatupianolla ja vaikkapa 30 vuotta huoltamatta olleella heikompilaatuisella pianolla on täysin erilaiset toimintaedellytykset samalla työmäärällä. Siinä missä säännöllisesti huollettu laadukas soitin löytää "normaalihuollolla" yksinkertaisesti toiminnallisen optimialueensa, saa heikompi piano samalla työmäärällä ikään kuin tekohengityksen, jotta piano toimii peruskäytössä vähintäänkin välttävästi.

Read More
Pianonvirityksen hinta

Pianonvirittäjät kuuluvat ammattikuntaan, joiden palkoista mielipiteet tuntuvat jakautuvan mieluumminkin kahtia kuin tasapainoisesti. Samaten kuin vaikkapa putkimiesten tuntipalkkoja joskus ihmetellään, myös pianonvirittäjän työnkuva kaipaa selvennystä, jotta joskus korkeiltakin tuntuvia hintoja voidaan perustella. Lopultahan kyse on juuri hintojen läpinäkyvyydestä, ei niinkään varsinaisesta hinnasta. Useimmat meistä ovat valmiita maksamaan tehdystä työstä kohtuullisen korvauksen! Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että asiakas ymmärtää hinnan rakenteen, jotta hinnan kohtuullisuutta voi arvioida.

Read More
Pianojen hinta

Mitään "listahintaa" käytetyille pianoille ei ole olemassa, joten paljon riippuu yksinkertaisesti siitä, millaiseksi soittimeksi ja/tai kalusteeksi pianon itse arvostaa. Silloin tällöin kuulee puhuttavan myös vanhojen pianojen ns. "antiikkisuuden" tuomasta lisäarvosta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että näitä yli 100-vuotiaita pianojakin on maailmassa jäljellä edelleen varsin paljon. Näistä pianovanhuksista läheskään kaikki eivät ole ikänsä takia arvokkaampia! Usein tilanne on päinvastoin. Vanha peruskorjaamaton piano on usein "vain kaunis kaluste", jolla on vain nimellinen rahallinen arvo, jos sitäkään.

Read More